Om webkamera

Kjærnes akkurat nå

Her er et kart som viser hvor kameraet er plassert og hvilket område som fotograferes.Et par opplysninger av prinsipiell karakter:

  • Skaret Marina webcam er ikke et overvåkingskamera. Det tas bare oversiktsbilder slik at det ikke er mulig å gjenkjenne personer, bilnummer eller andre detaljer. Bildene er derfor mest en liten værobservasjon før man bestemmer seg for en tur på sjøen. Et web-sted må være i forandring, og hensikten med å legge dette ut på internett er derfor å bidra til dette ved å ha et lite element på web-sidene som automatisk forandrer seg.
  • Bildene sletter seg selv så snart de er brukt og lagres ikke på varig basis.


   UTSTYR: Avtech