Om webkamera

Kjærnes akkurat nå

Her er et kart som viser hvor kameraet er plassert og hvilket område som fotograferes.

Det blir tatt et bilde hvert 15 minutt.


Et par opplysninger av prinsipiell karakter:

  • Skaret Marina webcam er ikke et overvåkingskamera. Det tas bare oversiktsbilder slik at det ikke er mulig å gjenkjenne personer, bilnummer eller andre detaljer. Bildene er derfor mest en liten værobservasjon før man bestemmer seg for en tur på sjøen. Et web-sted må være i forandring, og hensikten med å legge dette ut på internett er derfor å bidra til dette ved å ha et lite element på web-sidene som automatisk forandrer seg.
  • Bildene sletter seg selv så snart de er brukt og lagres ikke på varig basis.


   UTSTYR: Øyeblikksbildene lages automatisk ved hjelp av 1 stk Zavio B 7210