Brygge F.

 

Antall besøkende

LENKER TIL DAGEN I DAG!!!                           Et prosjekt utviklet av: John Vinneng TMEF


AVIS RADIO OG TV

Aftenposten

Dag og Tid

Dagbladet

Dagens Næringsliv

Dagsavisen

DinSide

Nationen

Nettavisen

NRK

P4-Nyhetene

The Norway Post

TV2 Nyheter TV-kanalens egne nyhetssider

TV2 Nyhetskiosken Oppdateres hvert 5. minutt

VG

Vårt Land

Østlandets blad

Ås avis

Akershus AmtstidendeFAGTIDSSKRIFTER BYGG OG ANLEGG

Anleggsmaskinen

Bolig- og bygningsnytt Nyhetsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet

Brann & Sikkerhet

Bo Boligsamvirkets blad

Byggaktuelt

Byggeindustrien

Byggenytt

Byggmesteren

Fargemagasinet

Gemini Forskningsnytt fra SINTEF og NTNU

Glass og Fasade

hage.no Nettsted om hager og utemiljø

Intakt Vedlikehold - drift - forvaltning

Kommunal Rapport

KRD-nytt Informasjonsblad fra KRD

Maleren

NæringsEiendom

Teknisk Ukeblad

Våre VegerUTLAND

CNN Interactive (USA)

Law Journal Extra Oversikter

TIME-Magazine (USA)

TIME Europe

Guardian (UK)

The Independent (UK)


OVERSIKTER

Elektroniske tidsskrifter Nasjonalbiblioteket

Fagpressekatalogen

Lokalaviser Oversikt på Kvasir

Norske aviser på web liste

 

GENERELLE

Byggesak.com Kommunal byggesaksinformasjon på nett

CoBuilder.no Informasjon for bygge- og anleggsnæringen

ne.no Næringseiendom på internett

FFB - Forum for byggesak i Norsk kommunalteknisk forening

Finnhandverker.no Søkemotor for firmaer i bygg- og anleggsbransjen

Forum for plan- og bygningsrett Anbefales

Norsk Byggtjeneste - inkl. elektronisk bestilling av byggeregler

Norsk Eiendomsinformasjon AS Elektronisk grunnbok og GAB

Mesterbrevnemnda

NFBB Norsk Forening for Byggesak og Samarbeid

NTNU Fakultet for bygg og miljøteknikk

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

pblintro.no En introduksjon til plan- og bygningsloven

SINTEF. SINTEF's rapporter sortert avdelingsvis finner du her

Stålguiden Nyheter fra Norsk Stålforbund

TI Teknologisk Institutt

Boverket (Sverige)

By- og boligministeriet, Danmark

Byg og By Statens byggeforskningsinstitut (Danmark)

Bygnet.dk, Danmark

Euroconstruct Europeisk byggstatistikk

Nordtest Nordisk organisasjon for prøving (Finland)

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Sverige)

UICB International Union of Building Centres


DEPARTEMENTER (På regjeringen.no)

AID  Arbeids- og inkluderingsdepartementet

KRD  Kommunal- og regionaldepartementet

Etater under KRD

MD   Miljøverndepartementet

FAD  Fornyings- og administrasjonsdepartementet

NHD  Nærings- og handelsdepartementet

OED  Olje- og energidepartementet

UD    Utenriksdepartementet

UFD   Utdannings- og forskningsdepartementetDIREKTORATER OG STATLIGE ETATER

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for sivilt beredskap

Forbrukerrådet

Fylkesmannen.no Adressen til alle fylkesmenn

HMS-etatene Felles nettsted for HMS-etatene

Husbanken

Jernbaneverket

Norges geologiske undersøkelse

NVE

Post- og teletilsynet

Produktregisteret Register kjemiske stoffer

Riksantikvaren

Statens forurensningstilsyn

Statens helsetilsyn

Statens institutt for folkehelse

Statens kartverk

Statens strålevern

Statens vegvesen

SSB Statistisk sentralbyrå

Statsbygg Statens sentrale eiendomsforvalter

Statskonsult

Bedin Bedriftsinformasjon på Internett

Boligportalen.net Offentlig temaportal for boligområdet

HMS-etatene Felles nettsted (portal) for HMS-etatene

norge.no En felles portal til all offentlig informasjon og tjenester som funker dårlig

regjeringen.no Regjeringens informasjonstjener

Universell utforming Handlingsprogrammets websider hos Miljøverndepartementet

www.planlegging.no Miljøverndepartemenets planavdeling

ESOP Søk i offentlige dokumenter

Likestillingssenteret

Kvinneb@sen Kompetansedatabase for kvinner

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbibliotekets databasetjenester

NFR Norges Forskningsråd

Norsk Lysingsblad

Norsk Språkråd Statlig, rådgivende organ for norsk språk

NOU Søk i Offentlige utredninger

Statens råd for funksjonshemmede


KOMMUNALE LENKER

Bergen kommune Byggesak og private planer

Bærum kommune

Byggesak i Follo Felles nettsted for 7 kommuner!

KS Kommunenes sentralforbund

Oslo kommune plan- og bygningsetaten 

 

STORTINGET

Stortinget Informasjon, dokumenter og agenda

Stortingets spørretime


ARKITEKTUR DESIGN OG INTERIØR

AHO Arkitekthøgskolen i Oslo

ALLGRØNN Forum for stedsutvikling

Arc! Arkitektur i bybilder ... og andre steder

Boligprosjekter i Norge Database med bilder og informasjon hos NAL

Byens fornyelse / A vision of Europe Arkitektur og stedsutvikling

Byggjeskikk og bustadkvalitet Egne sider hos Husbanken

NAL Norske Arkitekters Landsforbund

NIL Norske interørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

NPA Norges Praktiserende Arkitekter

NTNU Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst

Riksantikvaren

Universell utforming Handlingsprogrammets websider hos Miljøverndepartementet

Worldarch.Rurope Om europeisk arkitektur


ENERGI

EBL Energibedriftenes Landsforening

EnergiKilden.net Om energi, energibruk, enøk og miljø

Energistedet Veileder om energi- og ressursriktig prosjektering

ENØK - effektiv energibruk Internettsider fra NVE

Rembra AS Opplæring om energi og miljø

SINTEF energiforsknin AS


INNEMILJØ

Inneklima.com Kunnskapsbank om innemiljø

Norges Astma- og Allergiforbund

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn, NFBIB

Norsk Innemiljøorganisasjon

Statens strålevern

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (USA)

EPA Environmental Protection Agency (USA)

IEQ Strategies Inneklimainformasjon (USA)

ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

 

INSTALLASJONER

Fagrådet for våtrom (SINTEF Byggforsk)

Varmeinfo Opplysningskontor for fleksibel romoppvarming

VVS-informasjon

VVS Tekniska Föreningen (Sverige)

 

§ JUS

Andre lands byggeforskrifter

Ea§yFind Rettskilder til plan- og bygningsloven mm (Abonnementstjeneste)

Gamle byggeregler Omfattende tilbud i fulltekst hos DSB

Forum for plan- og bygningsrett

Institutt for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo

Juristenes informasjonssenter

Juss-nett Mye gratis informasjon i tillegg til betalingstjenester

Ju§torget.no Møtested for juss og juriddiske tjenester

Planlovutvalget Egen hjemmeside for utvalget

Lovdata Info, Norges Lover, Norsk Lovtidend mm

International Lov Oversikt (Danmark)


LYD

Institute of Noise Control Engineering (USA)

Norsk forening mot støy

Avinor har kart som viser støysoner for og avrenning fra flyplassene

Tinnitus-tips.no har en rekke innlegg knyttet til øresus.


MILJØ

Byggenæringens miljøsekretariat

GRIP senter for bærekraftig produksjon og forbruk

HABITAT St. meld. 28 (1997/98) Om miljøhensyn i bolig- og byggsektoren

Miljøstatus i Norge (Mistin)

NABU Norske arkitekter for bærekraftig utvikling

OKBygg Portal for kunnskap om bygg og miljø

NORSAS Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Produktregisteret Statens sentrale register over kjemiske stoffer

State of the Environment Norway FN´s miljøprogram

Svanemerket - Stiftelsen Miljømerking

ØkoBygg et 5-årig program for å miljøeffektivisere BA-bransjen

Grønn hverdag (tidl. Miljøheimevernet)

Statens forurensningstilsyn

Elretur.no Returselskap for håndtering av EE-avfall

Eurovironment Returselskap for håndtering av EE-avfall

RENAS Innsamling- og behandlingsordning for næringselektroavfall

Norsk institutt for luftforskning

Luftkvalitet.info Overvåkning og varsling av luftkvaliteten

Agenda 21 Nasjonalt nesttsted for Lokal Agenda 21

 

SIKKERHET ULYKKER

HMS-etatene Felles nettsted for offentlige HMS-etater

Direktoratet for arbeidstilsynet

Institute of Occupational Safety Engineering (Finland)

 

BRANN

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Landbrukets brannvernkomite

Norges Branntekniske Laboratorium as

Stiftelsen Norsk Brannvernforening

KBT Kollegiet for brannfaglig terminologi

Building and Fire Research Laboratory (USA)

FireNet The International Fire Information Network (Australia)

LTH, Institutionen för brandteknik (Sverige)

NFPA National Fire Protection Association (USA)

SP, brandteknik, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Sverige)

US Fire Administration, USA

WPI Center for Firesafety Studies and The Fire Protection Engineering Department (USA)

 

STANDARISERING / DOKUMENTASJON

Byggsertifisering / Økoprofil Kvalitetsdokumentasjon av fast eiendom

eurokoder.no - Informasjon fra Standard Norge

Standardisering på internett Standard Norge

Harmoniserte standarder PDF-dokument/liste som holdes oppdatert av Standard Norge

CEN Europeisk standardisering

Noen mulige nasjonale sertifiserings-, godkjennings- og kontrollordninger

SINTEF Byggforsk Teknisk godkjenning

Kontrollrådet for betongprodukter

NEMKO Worldwide testing and certification

Norges Branntekniske Laboratorium as

SINTEF - Sement og betong

Norsk Treteknisk institutt

 

UNDERVISNING

Arkitekthøgskolen i Oslo

Bygg- og miljøteknikk ved NTNU

Norges landbrukshøgskole

NTNU, Instititutt for konstruksjonsteknikk

NTNU, Institutt for bygg- og anleggsteknikk

Sivilingeniørutdanningen i Narvik

UiO Institutt for forvaltningsinformatikk

 

HØGSKOLER

Krigsskolen

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Stord og Haugesund

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Vestfold

Høgskaolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

 

TEKNISKE FAGSKOLER

Bergen tekniske fagskole

Drammen tekniske fagskole

Fagskolen i Oslo

Førde tekniske fagskule

Gjøvik Tekniske Fagskole

Hadsel tekniske fagskole

Kongsberg tekniske fagskole (KTF)

Kristiansand Tekniske Skole

Møre og Romsdal tekniske fagskole

Stavanger Tekniske Fagskole, Stavanger

Sørlandets tekniske fagskole

Telemark tekniske fagskole, Porsgrunn

Trondheim tekniske fagskole

Østfold tekniske fagskole

 

ANNEN UNDERVISNING

Interaktiv opplæring om byggesøknader Utviklet av Boligprodusentene med støtte..

Malerutdanning

Miljømerking Kursvirksomhet hos Stiftelsen Miljømerking

Norges Byggskole

Norges Brannskole

Norges Kran og Truckskole AS

Opplæringsrådet for berg-, bygg- og anleggsfag

Opplæringsrådet for byggtekniske fag

Opplæringskontorene i Vestfold

Opplæringskontoret for Bygghåndverksfag i Buskerud

Organisasjoner som i stor grad også driver kurs bl.a i byggeregler

TFS Tekniske foreningers servicekontor

VVS Fjernundervisning


 

ANDRE LANDS BYGGEFORSKRIFTER

Danmark Erhvervs- og boligstyrelsen

Finland Normer for byggandet

Sverige Boverkets byggregler

Østerrike Bauordnung für Wien


EU og EØS

Møteplass Europa UDs omfattende informasjonssider om EU / EØS

CEBC Consortium of European Building Control, England

Department of Environment, Transport and the Regions (Construction Unit), England

EU ForskningsInfo

EUROPA Kommisjonens egen www-tjener


ORGANISASJONER

A - E

AFAG Arkitektenes Fagforbund

Boligprodusentene

Boligsamvirket Boligsamvirkets felles nettsted

Brannbefal.no Hordaland brannbefalslag på nett

Brannfaglig fellesorganisasjon

Brannvernsamarbeidet mur og betong

Byggenæringens Landsforening

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

F - H

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening

FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

FFB Forum for byggesak

Forum for plan- og bygningsrett

FLF Feiermesternes Landsforening

Forum for miljø og helse

Geolok Samarbeidsorgan kart og sak

Glassbransjeforbundet

Heismontørenes fagforening

Huseiernes Landsforbund

 

J - M

KBT Kollegiet for brannteknisk terminolog

Kranteknisk Forening

Leieboerforeningen

Lyskultur

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

MEF Maskinentreprenørenes forbund

 

N - O

NAL Norske Arkitekters Landsforening

NBEF Norges bygg- og eiendomsforening

NELFO Norges Elektroentreprenørforening

NFBB Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn

TEKNA Teknisk-naturvitenskapelig forening

NIL Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

NITO Norges Ingeniørorganisasjon

NOBIO Norsk forening for biobrensel

Nordisk byggedag

NOORSI Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Byggmesterforbund

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges Juristforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norges Takseringsforbund

Norsk Betongforening

Norsk Brannbefals Landsforbund

Norsk Fjernvarmeforening

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Norsk Forening for produksjon og vedlikehold

Norsk forening mot Støy

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS

Norsk Stålforbund

NORVAR Norsk Vann- og avløpsverkforening

Opplysningskontoret for sprinkleranlegg

 

 

P - Å

PIL Prosessindustriens Landsforening

Polyteknisk Forening

Pukk- og grusleverandørenes landsforening

RIF Rådgivende Ingeniørers Forening

SINTEF Byggforsk

Standard Norge

Tekniske foreningers Servicekontor

TELFO Tekniske entreprenørers landsforening

Trelastindustriens Landsforening

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund


POLITISKE PARTIER

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

RV


BYGGFAGLIG PROGRAMVARE

Brannprogrammer lenker hos Lunds Tekniske Högskola

ArkiData Program for saksbehandlingstid i byggesak mm

Ea§yFind Rettskilder til plan- og bygningsloven mm (Abonnementstjeneste)

Fagtorget AS Byggesak, HMS, KS, Kalkulasjon, FDV og 3D-Tegneprogram

Holtebyggsafe AS Kontrollplan- og skjemaverktøy, byggeregler mv

Norsk KvalitetsForum AS Bl.a programvare for HMS og kvalitetssikring

Standard Norge Elektroniske blanketter / skjemaer

Sem & Stenersen Prokom Elektroniske blanketter / skjemaer

 

 

ANNET OM IT OG PROGRAMVARE

Versiontracker Masser av shareware og freeware for Mac og Windows

Macupdate shareware/freeware for macREISER OG TIDER


BÅT

ColorLine

DFDS Seaways

Ferger oversikt fra Kvasir

Hurtigruten

StenaLine

 

EKSPRESSBUSSER

NorWay ekspressbuss Hele landet

Konkurrenten.no Oslo - Sørlandet inkl. Torp


FLY

Norwegian Norwegians egne flyruter

Ryanair Ryanairs egne flyruter

SAS SAS egne flyruter

Sterling Sterlings egne flyruter

Widerøe Widerøes sider med flere selskaps ruter

Tidtabeller fra AMADEUS

Tidtabeller fra American Express (raskere)

 

FLYPLASSER

Gardermoen fly, ankomst- og avreisetider

Rygge (Moss Lufthavn)

Torp Avganger og Ankomster


TIL OG FRA GARDEMOEN / TORP

Biltrafikken Veg- og trafikkinformasjon

Flybussen

Flybussekspressen, NorWay ekspressbusser

Flytoget

Norske flyplasser, fasiliteter, biluleie

Hittegodskontor for Arlanda og Gardermoen

 

REISEPLANLEGGING

Trafikanten Lokaltrafikk i Oslo

visveg.no Ruteplanlegger for Norge


TOG

NSB Persontrafikk Reiseplanlegger / sjekke togtider

Tidtabeller utland fra American Express


DIVERSE REISERELATERT

Reiseregulativet i Staten (Oppdatert av Administrasjonsdepartementet)

Valutakurser (Norges Bank)


SPRÅK

Kjønn, språk, likestilling

Nynorsk på fem minutt Fra Norsk Språkråd

Språkregler Fra Norsk Språkråd

Ordbøker på bokmål og nynorsk

OnLine Dictionaries Ordbøker for mange språk

 

VÆRMELDINGER

yr.no - norsk værtjeneste

Svensk 6-dagers varsel Oslo, med valg for alle kommuner

Værvarsel for Oslo fra DNMI

Firedagersvarsel for Norge fra DNMI

Satelittbilde Europa CNN (Hver time)

Værkart Europa CNN (Hver 12. time)

 

WEBKAMERAER

GoViva.com Se ut i verden akkurat nå

Jorda rundt på 80 klikk Øyeblikksbilder

123cam.com Se ut i verden akkurat nå

Webkameraer Oversikt på SOL

Youngstorget akkurat nå..

Søbekkseter Været i Vassfaret nå

Bagn Været i Bagn nå

Webkameraer i Norge


FORBRUKERINFORMASJON

Telepriser.no

Husbygger.net

Bonytt

Byggmaker

Husbyggeren

PussOpp.no

Hus.no

HC Thaugland Trelast

Maxbo

Sentrum ByggDIVERSE

Billettservice Bestill på web, hent på postkontor

Det skjer i Oslo God informasjon om Oslo

hvor.no Finn adressen på kartet

Kommuner i hvilket fylke på norge.no

Telefonterror.no Identifisere tlf.selgere

Telefonkatalogen Telenors katalog

Opplysningen 1890 Bedre enn Telenor..

Purehelp Gratis firmasøk

Filemaker Pro Databaseutvikling
Send en mail om du oppdager feil eller om det er noe du savner..

VÆRET HER AKKURAT NÅ: Kjærnes Brygge

Oppdatering ute av drift inntil videre på grunn av ombygging

Update out of service until further notice due to reconstruction